Quy định mới của Canada đối với sinh viên quốc tế

Nhằm giữ vững và đẩy mạnh hình ảnh nền giáo dục hàng đầu thế giới, mới đây chính phủ Canada

Những quy định mới đặc biệt tạo điều kiện cho sinh viên chọn Canada với mục đích học thật sự và sẽ có hiệu lực vào ngày 01 tháng 06 năm 2014. Không phải ngẫu nhiên nhiều năm qua Canada được đánh giá là nơi có điều kiện sống tốt nhất thế giới qua khảo sát tại hơn 174 quốc gia với trên 200 chỉ số. Bằng sự nỗ lực toàn diện của chính phủ và người dân, Canada dành được số điểm rất cao do môi trường sống an toàn, tỷ lệ tội phạm thấp, dịch vụ y tế hoàn hảo và khả năng tiếp cận kịp thời với giáo dục – không chỉ dành cho công dân Canada mà còn dành cho sinh viên quốc tế tại đây.
 

 

 
Quy đinh trước 01/06/2014
- Sinh viên phải chứng minh có ý định học tập thật sự tại Canada khi xin visa du học.
- Sinh viên có thể học tại bất cứ trường nào tại Canada.
- Tất cả sinh viên đang học tại các trường công, hoặc trường tư sau Trung học tại Canada nếu muốn làm thêm bắt buộc phải xin giấy phép làm việc ngoài trường (tối đa 20 giờ/tuần trong quá trình học hoặc toàn thời gian trong các kỳ nghỉ).
- Bất kỳ sinh viên quốc tế nào cũng có thể xin giấy phép thực tập trong quá trình học nếu việc thực tập là bắt buộc cho sinh viên theo khóa học này.
- Đối tượng là khách du lịch tại Canada không được phép xin visa du học tại Canada.
- Sinh viên quốc tế hoàn thành khóa học tại Canada trong thời gian visa còn hiệu lực tự động được phép ở lại cho đến khi hết hạn visa.
- Sinh viên không được phép làm việc sau khi hoàn thành khóa học nếu chưa được cấp giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp tại Canada
Quy định sau 01/06/2014
- Sinh viên phải đăng ký và theo học các khóa học tại Canada. Nếu không chỉ rõ được điều này sẽ buộc yêu cầu rời khỏi Canada.
- Sinh viên chỉ có thể học tại các trường được cấp phép tuyển sinh viên quốc tế tại Canada.
- Tất cả sinh viên muốn làm thêm không phải xin giấy phép làm việc ngoài trường (tối đa 20 giờ/tuần trong quá trình học hoặc toàn thời gian trong các kỳ nghỉ) dành cho sinh viên học các khóa học kéo dài tối thiểu 6 tháng và được cấp bằng sau khóa học như bằng Đại học, bằng Cao đẳng hoặc chứng chỉ từ các trường đạt tiêu chuẩn tại Canada.
- Chỉ sinh viên quốc tế học tai các trường sau Trung học hoặc các trường đủ tiêu chuẩn mới được phép xin cấp giấy phép thực tập trong quá trình học nếu việc thực tập là bắt buộc cho sinh viên theo khóa học này
- Đối tượng là khách du lịch tại Canada được phép xin visa du học tại Canada dành cho các đối tượng như sau: học dự bị, học tiểu học, học Trung học, giao lưu văn hóa, học các khóa ngắn hạn từ các trường đạt tiêu chuẩn tại Canada, hoặc sinh viên đã hoàn thành 1 khóa học/chương trình học nào đó và được nhận vào học tiếp tại 1 trường đạt tiêu chuẩn tại Canada.
- Visa sẽ hết hạn sau 90 ngày tính từ ngày hoàn thành khóa học tại Canada. Sinh viên muốn tiếp tục ở lại Canada phải xin được giấy phép làm việc hoặc các giấy phép khác.
- Sinh viên sau khi tốt nghiệp tại Canada sẽ được phép làm việc toàn thời gian cho đến khi nhận được quyết định về việc cấp giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp tại Canada.
- Sinh viên không được phép làm việc sau khi hoàn thành khóa học nếu chưa được cấp giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp tại Canada. Sinh viên sau khi tốt nghiệp tại Canada sẽ được phép làm việc toàn thời gian cho đến khi nhận được quyết định về việc cấp giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp tại Canada.
Chú ý: Sinh viên quốc tế đang theo học tại các trường dưới chuẩn hoặc trường chưa đủ tiêu chuẩn tại Canada vẫn được phép hoàn thành chương trình học đó, thời hạn tối đa là ba năm sau khi quy định này có hiệu lực.

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng