Top trường đại học tốt nhất Nam Mỹ 2016

2/3 danh sách các trường đại học của Nam Mỹ nói trên là ở Brazil, trong đó đứng đầu là...

 

Các trường đại học ở Nam Mỹ nói tiếng Bồ Đào Nha hoặc Tây Ba Nha – Ảnh minh họa

Lọc Danh sách các Trường Đại học được xếp hạng trên thế giới năm 2015 – 16 khu vực Nam Mỹ có thêm danh sách xếp hạng riêng của Châu Mỹ La Tinh phát hành vào tháng 7 năm 2016 bao gồm cả Trường đại học Trung Mỹ (Central American iniversity), và một vài danh sách xếp hạng danh tiếng khác của Châu Mỹ La Tinh sẽ cho ra kết quả các trường đại học danh tiếng nhất của khu vực. 

Top 4 Trường đại học ở Nam Mỹ

1.University of São Paulo
2.State University of Campinas
3.Federico Santa María Technical University
4.Pontifical Catholic University of Chile

Trường đại học tốt nhất Nam Mỹ 2016

Thứ hạng ở  Nam Mỹ Xếp hạng trên thế giới tại World University Rankings 2015-2016 rank Tên trường Nước
 1  251 – 300 University of São Paulo  Brazil 
 2 351 – 400 State University of Campinas  Brazil 
=3 401 – 500 Federico Santa María Technical University  Chile
=3 401 – 500  Pontifical Catholic University of Chile  Chile
=5 501 – 600 University of Chile  Chile 
=5  501 – 600  Federal University of Rio de Janeiro  Brazil  
=5  501 – 600  Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio)  Brazil  
=5  501 – 600  University of the Andes, Colombia  Colombia 
=9 601 – 800 University of Antioquia  Colombia
=9  601 – 800  Austral  University of Chile  Chile
=9  601 – 800  University of Brasília  Brazil 
=9  601 – 800  Federal University of Bahia  Brazil 
=9  601 – 800  Federal University of Minas Gerais Brazil 
=9  601 – 800  Federal University of Paraná (UFPR)  Brazil 
=9  601 – 800  Federal University of Rio Grande do Sul  Brazil 
=9  601 – 800  Federal University of Santa Catarina  Brazil 
=9  601 – 800  Federal University of São Carlos  Brazil 
=9 601 – 800  Federal University of Viçosa  Brazil 
=9   601 – 800  Federal University of Lavras  Argentina 
=9   601 – 800  National University of Córdoba   Brazil
=9   601 – 800  Pontifical Catholic University of Paraná  Brazil 
=9   601 – 800  Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul (PUCRS)  Brazil
=9   601 – 800  Pontifical Catholic University of Valparaíso  Chile 
=9   601 – 800  Rio de Janeiro State University (UERJ)  Brazil 
=9   601 – 800  University of Santiago, Chile (USACH)  Chile 
=9   601 – 800  São Paulo State University (UNESP)  Brazil 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng